עוברים לשתי אסיפות בשבת!

English after the Hebrew.


אנחנו שמחים לבשר שמתחילת 2020 הקהילה שלנו עוברת לשלב חדש של 1+1. בשל הגדילה והצפיפות וכדי שנוכל לשרת יותר אנשים, תתקיימנה מעכשיו שתי אסיפות שבת בזו אחר זו.

ברוכים הבאים לאחת (או שתי) האסיפות ונתפלל שהאדון ימשיך להוסיף עוד אנשים למלכותו וקהילתו.


10:00 - אסיפה א' (עם בי"ס שבת)

11:15 - כיבוד והתחברות

12:00 - אסיפה ב' (עם השגחה על הילדים)


ההתחברות בין שתי האסיפות היא לכולם - למי שבדרכו פנימה ולמי שבדרכו החוצה. יוגש גם קפה בסוף האסיפה השנייה.


חנייה: הבאים לאסיפה הראשונה מתבקשים לחנות מחוץ לחניון הקהילה (אלא אם כן מתכוונים להיות בשתי האסיפות). בדרך כלל יש חניה ברחוב מוקדם בבוקר. יש שער חדש ומדרגות לקהילה מהחניון הציבורי ברח' הפרסים, כך שהגישה עכשיו מאוד נוחה :)


בי"ס שבת: יהיו שיעורים "כרגיל" לילדי הקהילה עד כיתה ו' באסיפה הראשונה בלבד. תחילת האסיפה תקוצר ותותאם למשפחות וילדים.

באסיפה השנייה תהיה השגחה ופעילות אחרת עם הילדים שיגיעו או יישארו.

תרגום: יהיה תרגום לרוסית ולאנגלית בשתי האסיפות. העניין ייבחן בהמשך לפי הצורך.


רוצים לשרת ולעזור? השינוי הזה דורש יותר מאמץ מיותר אנשים. כל מי שרוצה לעזור ולשרת מוזמן לדבר עם שי או עם שמואל.


*חשוב שנגיע ונתחיל בזמן! כך נכבד את אלה שהגיעו בזמן וגם לא נשבש את המשך הלו"ז בשבת.


ברוכים הבאים לבוא ולהזמין אנשים! יש מספיק מקום עכשיו :-)

We are happy to announce that starting in 2020 we are moving to a new stage of a 1+1. Since we grew in numbers and the sanctuary is packed, we'll move to have two Shabbat services one after the other, with the purpose of serving more people.


You are welcome to join one (or both) services. We'll be praying that the Lord will continue to add more people to His kingdom and His congregation.


First Service @ 10:00 (with Shabbat School)

Fellowship & Refreshments @ 11:15

Second Service @ 12:00 (someone will watch the kids)


Fellowship between the two services is for everyone - for those who are leaving and those who are arriving. There will be coffee at the end of the second service as well.


Parking: People coming to the first service are requested to park outside our parking lot (unless they intend to stay for the second service). We have opened the gate in the back to the parking lot on HaParsim street and there's usually more space to park on the street early in the morning.


Shabbat School: There will be classes as "usual" for the kids, up to 6th grade, during the first service only. The part before the message will be shortened to suit families and kids.

In the second service, there will be someone to watch the kids, and there will be some kind of activity for the kids who are arriving or staying.


Translation: There will be translation into English and Russian in both services. This will be evaluated and provided in future services according to the need for them.


Want to serve and help? This change requires more effort from more people. All who would like to help out can turn to Shay or Shmuel.


*It is important that we come and start on time! Let us respect those who arrive on time and prevent delays for the rest of the Shabbat schedule.


You are welcome to come and bring new people! There is plenty of space now :-) to serve more people.

300 views0 comments

Contact Us!

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

Follow

Us:

© 2019 All rights are reserved by Beit Eliyahu   |   Web design: www.brandnpack.co.il